Gaujienas pils, [190-?],
Gaujienas pagasts
Zvārtavas pils, [190-?],
Gaujienas pagasts
Ērģemes Livonijas ordeņa pilsdrupas, [19--],
Ērģemes pagasts
Zelma Dzilna iesvētību dienā, [19--],
Valkas pilsēta
Zelma Ķirpīte ar vīru, [19--],
Valkas pilsēta
Zelma Ķirpīte ar vīru, [19--],
Valkas pilsēta