Viesīte. Meža dienas, [193-],
Viesītes pilsēta
Jēkabpils. Pārceltuve, [192-],
Jēkabpils
Viesīte. Grupas foto, [193-?],
Viesītes pilsēta
Viesīte. Brīvības iela, [192-],
Viesītes pilsēta
Viesīte no Stampanu kalna, [192-],
Viesītes pilsēta
Viesīte. Poļu laukstrādnieces, 1940,
Viesītes pilsēta
Neatpazīts vīrietis ar mazmeitu, [193-?],
Viesītes pilsēta
Viesīte. Arodskolas izlaidums, 1939-06-15,
Viesītes pilsēta
Viesīte. Arodskolas teātra grupas dalībnieki, 1939-03-12,
Viesītes pilsēta