Grupas portrets, [193-],
Rīga
Kaucmindes mājturības skolas izlaidums, 1931-06-19,
Rundāles pagasts