Alūksnes dzelzceļa stacija, [193-],
Alūksnes pilsēta
Vecauce. Lielā iela, [192-],
Auces pilsēta
Nereta. Stacija "Nereta", [191-],
Neretas pagasts
Ainaži. Šaursliežu dzelzceļš, 1914-05,
Ainažu pilsēta