Kuldīga. Liepājas iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Liepājas iela, [190-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Nams Liepājas ielā, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Nams Liepājas ielā 6. Durvis , [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Liepājas iela, [190-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Liepājas iela, [190-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Pasta nams, [190-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Valsts ģimnāzijas ēka, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ēka Liepājas ielā 7, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Liepājas iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Liepājas iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Pasta un telegrāfa ēka, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ļeņina iela, 1980-07,
Kuldīgas pilsēta