Kuldīga. Ēkas pagalms, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Aizputes malkas pils, 2000,
Aizputes pilsēta
Aizputes malkas pils, 2000,
Aizputes pilsēta
Malkas vedēji pie Priedulas "Bajāriem", [192-],
Vadakstes pagasts
Vestiena. Pagasta nams, 1928,
Vestienas pagasts
Veltes muižas apbūve, [193-],
Jelgavas novads
Zemnieki siena pļavā, [192-],
Strenču novads
Rīga. Malkas zāģeri, [190-],
Rīga
Rugāju pagasta mežsargi, 1938,
Rugāju pagasts
Hermanis Reiters, [19--],
Strenču pilsēta
Viraudas ezers, [197-],
Mākoņkalna pagasts
Stopiņu novads. Akācijas, 2013-08-08,
Stopiņu novads
Stopiņu novads. Brasliņas, 2013-08-08,
Stopiņu novads
Stopiņu novads. Brasliņas, 2013-08-08,
Stopiņu novads