Vīksnas pareizticīgo baznīca, [193-?],
Vīksnas pagasts
Ludza, [193-?],
Ludzas pilsēta
Alūksnes pareizticīgo baznīca, [192-],
Alūksnes pilsēta
Smiltenes Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Lazdonas pareizticīgo baznīca, 1926,
Lazdonas pagasts