Cesvaine. Ķinderu kapsēta, 1937,
Cesvaines pagasts
Tirzas upe , 1937,
Cesvaines pagasts
Kraukļu pagasts. Lauku mājas, 1943,
Cesvaines pagasts
Kraukļu pagasts. Lauku māju pagalms, 1937,
Cesvaines pagasts
Kraukļu pagasts. Lauku mājas, 1934-1935,
Cesvaines pagasts
Kraukļu pagasts. "Kalnacērteles" mājas, [192-],
Cesvaines pagasts
Kraukļu pagasts. Gubeņa skola, [193-?],
Cesvaines pagasts
Mūra tilts pār Kūju, 2004,
Cesvaines pagasts
Kraukļu pamatskola, 2000,
Cesvaines pagasts
Grašu pamatskolas skolnieki, 1924,
Cesvaines novads
Cesvaines ļaudis, [19--],
Cesvaines novads
Grašu muiža, 2013,
Cesvaines pagasts
Tirzas upe, 1934,
Cesvaines novads
Kārzdabas pareizticīgo baznīca, 1979,
Cesvaines novads