Kaucmindes mājturības skola, 1930,
Rundāles pagasts