Tirzas pagasts. Lugas iestudējums, 1924,
Tirzas pagasts
Dobele. Aktieri, 1942-11,
Dobeles pilsēta
Izrāde "Sprīdītis", 1954-03-06,
Skaistkalnes pagasts
Vietalvas labdarīgās biedrības skatuve, [193-],
Vietalvas pagasts
Teātra izrāde, [19--]
Elza Radziņa lomā, 1954,
Valmiera