Dzērbenes luterāņu baznīca, [192-],
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes baznīca no Krusta kroga puses, [191-],
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, [19--?],
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, [191-],
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, 1940-08,
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca. Altāris, 2004,
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca. Kancele, 2004,
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca. Altāris, 2004,
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, 2010,
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, 2010,
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, 1981,
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca. Altāris, 1982,
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, [193-],
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, [193-?],
Dzērbenes pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca, [19--],
Dzērbenes pagasts