Burtnieku luterāņu baznīca , 2007,
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca , 2007,
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca , 2007,
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca , 2007,
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca, 2007,
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca, 2007,
Burtnieku pagasts
Burtnieku ezers , 1914,
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca, [193-?],
Burtnieku pagasts
Burtnieku baznīca , [193-?],
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca, 1981-03,
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca, [193-],
Burtnieku pagasts
Burtnieku baznīca, [191-],
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca, 2005-05-18,
Burtnieku pagasts
Briestošā rudzu druva, [193-],
Burtnieku pagasts
Iesvētības Burtnieku baznīcā, 1947-07-20,
Burtnieku pagasts