Cīravas luterāņu baznīca. Kancele, 2004,
Cīravas pagasts
Cīravas luterāņu baznīca, 2004,
Cīravas pagasts