Biešu lauks pie zemnieku saimniecības, [192-?],
Raiskuma pagasts
Mežotne. Biešu lauks, [193-],
Mežotnes pagasts
Lopbarības biešu novākšana, [192-],
Strenču novads
Lopbarības biešu novākšana, [193-?],
Strenču novads
Garozes mazpulks, 1936-06-21,
Ozolnieku novads
Iecava. Biešu novākšanas talka, [193-],
Iecavas novads
Neatpazītu sieviešu un bērna portrets, [193-],
Zvārtavas pagasts
Ražas novākšana kolhozā "Nīca", [1973?],
Nīcas novads