Strenču aizsargu nodaļas karogs, [192-?],
Strenču novads
Aizsargu svētki Alūksnē, 1931.8,
Alūksnes pilsēta
Aizsargi atpūtā pie dabas, [192-?],
Strenču novads
Dobele. Aizsardžu rokdarbu kurss, 1937,
Dobeles pilsēta
Talsu aizsargu pulka karogs, 1923-09,
Talsu pilsēta
Viesīte. Aizsargi, 1931,
Viesītes pilsēta
Ēvele. Kāzinieku gājiens, [192-?],
Ēveles pagasts
Aizsargu motociklistu parāde, [192-?],
Strenču novads
Aizsargu parāde dzelzceļa stacijā, [192-?],
Strenču pilsēta
Bauska. Aizsargu parāde, [193-],
Bauskas pilsēta