Ķemeru vidusskola, 2010,
Jūrmala
Ķemeru pilsētas pamatskola, [193-],
Jūrmala