Bēres Ēveles kapsētā, [196-?],
Ēveles pagasts
Lucija un Rūdis Bijoni, 1929-01-04,
Alūksnes pilsēta
Rūdolfs iesvētību dienā, 1929,
Vecpiebalgas pagasts
Neatpazīta jaunekļa salonportrets, [19--],
Valkas pilsēta
Praporščika Eduarda Ķenča bēres, [1916?],
Ēveles pagasts