Pastaigā pa Rīgu, [19--],
Rīga
Plūdi Jēkabpilī, 1931,
Jēkabpils