Dikļu Tautas nama pamatu likšana, [1933?],
Dikļu pagasts
Berta-Anete un Rūdolfs Terinki, [190-],
Daugavpils
Dikļu 6 kl. pamatskolas Bērnu svētki, 1933-06-05,
Dikļu pagasts
Rīga. Demonstrācija, [195-],
Rīga
Kaucmindes mājturības skolas izlaidums, 1931-06-19,
Rundāles pagasts
Rīga. 1. maija demonstrācija, 1951-05-01,
Rīga