Nīkrāces bibliotēkas orķestris, [193-],
Nīkrāces pagasts
Kulšanas talka, [193-],
Nīkrāces pagasts
Preiļi, [195-],
Preiļu pilsēta
Berta Terinks dz. Grass, [193-?],
Daugavpils