Jānis Gangnuss, [19--]
Rīga. Ķeizardārzs, [19--?],
Rīga
Rīga. Ķeizardāzs, [19--?],
Rīga