Rudzu novākšana, 1953-07-21,
Ogresgala pagasts
Sapulce, 1951,
Ogresgala pagasts
Talka, 1941,
Ogresgala pagasts
Jānis Gangnuss, [19--]
Rīga. Ķeizardārzs, [19--?],
Rīga