Bēres, [193-],
Tirzas pagasts
Tuvinieki pie kapu kopiņas, [19--],
Tirzas pagasts