Madona. Baznīcas makets, [191-?],
Madonas novads
Miglainā rītā, [194-],
Nīcas novads
Viesīte. Meža dienas, 1935,
Viesītes pilsēta
Viesīte. Meža dienas, 1935,
Viesītes pilsēta
"Šipku" mājas Sērmūkšu pagastā, 1943,
Taurenes pagasts
Lauku mājas Sērmūkšu pagastā, [192-],
Taurenes pagasts
Dauguļu aptieka, 1932,
Dikļu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Pampāļu dzirnavu dīķis, 1934-06,
Pampāļu pagasts
Jūras krasts pie Liepupes , 1939,
Liepupes pagasts
Vecpiebalga. Lauku mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts