Talsi. Talsu Valsts ģimnāzija, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu ģimnāzija, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsu Valsts ģimnāzija, [192-],
Talsu pilsēta
Talsu vidusskola, 1932,
Talsu pilsēta
Talsu vidusskola, 1923-05,
Talsu pilsēta
Talsi. Vidusskolas parks, [1936?],
Talsu pilsēta
Talsi. Vidusskolas parks ziemā, 1924,
Talsu pilsēta
Talsu ģimnāzija, [193-],
Talsu pilsēta
Talsu vidusskola, [196-],
Talsu pilsēta