Putniņa mežā pie Tukuma, 1933-05-19,
Tukuma novads
Atpūtnieku grupas portrets pie drupām, [19--],
Vaiņodes pagasts
Neatpazītas sievietes profils, [19--],
Aizputes pilsēta