Berta Terinks, dzimusi Grass, [190-],
Daugavpils
Berta-Anete un Rūdolfs Terinki, [190-],
Daugavpils
Berta - Anete Terinka, [190-],
Daugavpils
Māsas Emma un Berta Terinkas, [190-],
Daugavpils
Berta Terinka, Oļa un Makss, [190-],
Daugavpils
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Grass kundze ar meitu Emmu, [19--],
Gaujienas pagasts
Grass kundze, [19--],
Lejasciema pagasts
Emma Breņķe, [192-?],
Daugavpils
Divas Emmas, [193-?],
Daugavpils
Dikļu 6 kl. pamatskolas Bērnu svētki, 1933-06-05,
Dikļu pagasts
Rīga. Demonstrācija, [195-],
Rīga