Elza Blauberga uz Oliņu trošu tilta, [1973?],
Plāņu pagasts
Siena iekraušana automašīnā, [196-?],
Daugavpils novads
Lūcija Kalnmale, [198-],
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale ar bērniem, 1986,
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale ar mazbērniem, 1986,
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale, 1986,
Piltenes pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1939,
Pāles pagasts
Burtnieku virsmežniecības mežsargi, [192-],
Pāles pagasts
Sloka. 1924. gada Jāņu diena, 1924-06-23,
Jūrmala
Staiceles patērētājbiedrība, [1935?],
Staiceles pilsēta
Staiceles patērētājbiedrība, [1935?],
Staiceles pilsēta