Ekskursanti Siguldā, [195-],
Siguldas pilsēta
Grupas portrets, [196-]
Nīkrāces pagasts. Minna Runčevica, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Minna Runčevica, 1949-06-19,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Minna Runčevica, 1949-06-19,
Nīkrāces pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Rokdarbnieces sievietes, [19--],
Rīga
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Rokdarbnieces sievietes, [19--],
Rīga
Izlaidums, [19--],
Tirzas pagasts
Neatpazītas sievietes salonportrets, [19--],
Tirzas pagasts