Aizkraukles Kristus Spēka baznīca, 2004,
Aizkraukles pilsēta
Aizkraukles Kristus Spēka baznīca, 2004,
Aizkraukles pilsēta