Sasmakas ezers , 1935,
Valdemārpils pilsēta
Sasmakas ezers, 1938,
Valdemārpils pilsēta