Rīga. Citadele, 1937,
Rīga
Rīga. Slidotāji , 1939,
Rīga
Rīga. Slidotāji , 1939,
Rīga
Teterakmens (Rozbokas akmens), 2019-04-27,
Ļaudonas pagasts
Žākļu dižakmens, 2019-05-16,
Virešu pagasts
Skuju upurakmens, 2019-07-02,
Amatas pagasts
Bānūžu Velnakmens, 2019-07-02,
Taurenes pagasts