Ledus laušana Aiviekstē, 1937-1938,
Kalsnavas pagasts
Aiviekstes spēkstacijas aizsprosts, [1937?],
Kalsnavas pagasts
Aiviekstes spēkstacijas aizsprosts , [1937?],
Kalsnavas pagasts
Baļķu pludināšana pa Aivieksti, [1933?],
Kalsnavas pagasts
Aiviekstes elektrocentrāle, [193-],
Kalsnavas pagasts
Meiru-Dzērvju akmens, 2019-08-30,
Galgauskas pagasts
Plūdi Loses upē, [1977?],
Nīgrandes pagasts
Rīga. Motorvagons, [193-?],
Rīga