Klēts durvju raksts, 1927,
Līksnas pagasts
Siena šķūnis, 1951,
Līksnas pagasts
Durvis, 1951,
Līksnas pagasts
Zemē ierakts pagrabs, 1951,
Līksnas pagasts