Jānis Pogulis iesvētamā dienā, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Rūdolfs Slaidiņš, 1933,
Drustu pagasts
Rūdolfs Slaidiņš ar sievu, 1936-12-06,
Drustu pagasts
Lubezeres parkā, 1937-05-23,
Ārlavas pagasts
Hermanis un Roberts Slaidiņi , 1938.,
Drustu pagasts
Ilga ar lelli-tautumeitu, 1938-08-27,
Drustu pagasts
Neatpazīta jaunā pāra kāzu salonportrets, 1942,
Jaunpiebalgas pagasts
Harijs, 1912
Anna Slaidiņa iesvētībās, [193-?],
Drustu pagasts
Slaidiņi, [193-?],
Drustu pagasts
T. un A. Kārkliņi, [193-?],
Drustu pagasts
Māsas Anna un Elza Slaidiņas , [193-?],
Drustu pagasts