Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Neatpazīts vīrietis uniformā, [19--],
Tirzas pagasts
Kļaviņu ģimenes salonfotogrāfija, [19--],
Tirzas pagasts
Neatpazītas sievietes salonportrets, [19--],
Tirzas pagasts
Neatpazīta meitene ar cepuri, [19--],
Tirzas pagasts
Iesvētības, [19--],
Tirzas pagasts
Neatpazīta pāra portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Nīkrāces pagasts. Milda Paula, 1941-05-10,
Nīkrāces pagasts
Jaunpils. Milda Paula, [194-],
Jaunpils pagasts
Jaunpils. Milda Paula, 1942-12-13,
Jaunpils pagasts