Strenči. Brāļi. Vidū Arvīds Reiters, 1939-10-01,
Strenču pilsēta
Kuldīga. Ļeņina piemineklis tapšanas laikā, 1980-10-26,
Kuldīgas pilsēta
Asūne. Jāzeps Eisaks uz Jolzas ezera, [193-],
Asūnes pagasts
Kurļinovas ciema zēni, [195-],
Asūnes pagasts
Pēteris Svikša, 1925,
Rēzekne
Boriss Merkulovs, 1927,
Rīga
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga