Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Ņina Merkulova, 1932,
Rīga
Jadviga Opincāne, 1933,
Rīga
Ņina Merkulova, 1934,
Rīga
Pēteris Svikša, 1935,
Rīga
Vērmahta karavīrs ar bērniem, 1941,
Talsu pilsēta
Nadežda Merkulova, 1929,
Rīga
Ņina un Pēteris Svikšas, 1935,
Silajāņu pagasts
Floriāns Svikša, 1936,
Rēzekne
Ģimene, 1936,
Silajāņu pagasts
Ģimene, 1937
Ņina Svikša ar dēlu Andreju, 1937,
Silajāņu pagasts
Pēteris Svikša ar dēlu Andreju, 1937,
Silajāņu pagasts
Svikšu ģimene, 1937,
Silajāņu pagasts