Ļaudonas luterāņu baznīca, [192-],
Ļaudonas pagasts
Ļaudonas luterāņu baznīca, [191-],
Ļaudonas pagasts
Ļaudonas baznīca, [192-],
Ļaudonas pagasts
Ļaudona, [192-],
Ļaudonas pagasts