Dignājas luterāņu baznīca, [191-],
Dignājas pagasts
Dignājas luterāņu baznīca, [192-],
Dignājas pagasts
Dignājas luterāņu baznīca, [192-],
Dignājas pagasts
Dignājas luterāņu baznīca, 1982,
Dignājas pagasts