Jaunjelgavas luterāņu baznīca, [193-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgavas luterāņu baznīca, [192-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava, [1925],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava. Tirgus laukums, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava. Tirgus laukums, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta