Višķu katoļu baznīca, 1939,
Višķu pagasts
Višķu katoļu baznīca, 1927,
Višķu pagasts
Višķu katoļu baznīca, 1928,
Višķu pagasts
Višķu katoļu baznīca, 2003,
Višķu pagasts