Limbažu Saviesīgās biedrības bufete, [193-],
Limbažu pilsēta
Limbažu Saviesīgās biedrības valde, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbažu Saviesīgās biedrības koris, 1925,
Limbažu pilsēta