Alūksne, [194-],
Alūksnes pilsēta
Pulkveża O.Kalpaka muzejs "Airītes", [193-],
Zirņu pagasts
Daugavpils, [192-],
Daugavpils
Kursīši. Bērnu svētki, 1930-06,
Kursīšu pagasts
Smiltene. Aizsargu gājiens, 1925,
Smiltenes pilsēta
Strenču pilsētas valdes ēka, 1928,
Strenču pilsēta
Izstāde Strenčos, 1937,
Strenču pilsēta
Kuldīga. Fotokolāža, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Mazirbe. Lībiešu tautas nams, 1939,
Kolkas pagasts
Strenču dzelzceļa stacija, [195-?],
Strenču pilsēta