Matīšu luterāņu baznīca. Kancele, 2007,
Matīšu pagasts
Raunas luterāņu baznīca, 2007,
Raunas pagasts
Rubenes luterāņu baznīca. Kancele, 2006,
Kocēnu pagasts
Annenieku luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Annenieku pagasts
Apekalna luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Jaunlaicenes pagasts
Prieules luterāņu baznīca. Kancele, [193-],
Priekules pilsēta
Cīravas luterāņu baznīca. Kancele, 2004,
Cīravas pagasts
Liepupes baznīcas kancelaltāris, [193-?],
Liepupes pagasts