Tukums. Brāļu kapu atklāšana, 1959,
Tukuma pilsēta