Jērcēnu pamatskolas ēkas celtniecība, [193-],
Jērcēnu pagasts
Ozolmuižas galdniecības ēka, 2010,
Brīvzemnieku pagasts
Rīga. Teātra iela, [199-],
Rīga
Vecrīgas mūri, 2007,
Rīga
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Rīgas pils, 1942,
Rīga
Rīgas pils, [192-],
Rīga
Rīgas pils, [193-],
Rīga
Lieldzeldas muižas kūts, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Drupas, [197-],
Nīkrāces pagasts
Baltmuižas kapsētas vārti, 2013,
Prodes pagasts
Biržu kapu vārti, 2016-09-18,
Salas pagasts
Rautenfeldu kapličas drupas, 2016-09-18,
Salas pagasts
Viesīte. Veco kapu vārti, 2016-09-18,
Viesītes pilsēta
Jaunannas muižas medību pils, [1980?],
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas medību pils, [1980?],
Jaunannas pagasts