Brocēnu cementa fabrika, 1939,
Brocēnu pilsēta
Brocēnu cementa fabrikas komplekss, [196-],
Brocēnu pilsēta
Brocēnu cementa fabrikas komplekss, 1971,
Brocēnu pilsēta
Brocēnu cementa fabrikas komplekss, 1992,
Brocēnu pilsēta
Brocēnu stacija, 1937,
Brocēnu pilsēta
Brocēnu vidusskola, [196-],
Brocēnu pilsēta
Brocēni. Kopmītnes, [195-],
Brocēnu pilsēta
Brocēnu centrālais laukums, [195-],
Brocēnu pilsēta
Brocēni. Brīvdabas estrāde, [195-],
Brocēnu pilsēta
Brocēni, [195-],
Brocēnu pilsēta
Brocēni. Brīvdabas estrāde, 1970,
Brocēnu pilsēta
Brocēni, [195-],
Brocēnu pilsēta
Brocēni no kultūras nama ēkas jumta, [195-],
Brocēnu pilsēta
Brocēni. Vidusskolas ēka, [195-],
Brocēnu pilsēta
Brocēnu cementa fabrika, 1942,
Brocēnu novads