Viļa Plūdoņa dzimtas kapu vārti, 2005,
Ceraukstes pagasts
Vilis Plūdons, [190?]
Vecsaule. Viļa Plūdoņa svētki , 1938,
Ceraukstes pagasts
Vilis Plūdons ar Vecsaules kori, 1938,
Vecsaules pagasts
Vilis Plūdonis, 1934-01-19,
Rīga