Ziedonis Bērziņš, 1928-1929,
Neretas novads
Ziedonis Bērziņš ar kundzi, 1940-12-10,
Rīga