Budbergas luterāņu baznīcas ieeja, 1983,
Brunavas pagasts